İtalya Aile Ziyareti Vizesi

İtalya aile ziyareti vizesi nedir

İtalya Aile Ziyareti Vizesi

İtalya aile ziyareti vizesi almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer ülke vatandaşları vize sahibi olmak için İtalya Büyükelçiliği’ne ve İtalya Konsolosluğu’na başvuru yapmak zorundadır. Bu başvururlar neticesinde kişiler evraklarını hazırlayıp ilgili makamlara teslim etmelidir. Bir sürecin ardından İtalya aile ziyareti vizesi sonuçlanır.

Bu sonuca konsolosluk yetkilileri karar vermektedir. İtalya’ya alınacak vizenin kararını yetkililer evraklarda yer alan belgelere göre vermektedir. Evraklarda sahtecilik ya da eksik bilgi bulunması halinde vize işlemleri ret ile sonuçlandırılabilir. Bu sebeple aile ziyareti vizesi almak isteyen şahıslar evraklarını eksiksiz olarak iletmelidir.

İtalya aile ziyareti vizesi almak üzere başvuruda bulunan kişiler aşağıdaki gerekli evrakları teslim etmelidir.

İTALYA AİLE ZİYARET VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Pasaport: İtalya’ya aile, akraba, arkadaş ziyareti vizelerinde kullanılacak belgelerden en önemlisi pasaporttur. Pasaportun kesinlikle eski, yıpranmış ve 10 yıldan eski olmaması şartı aranmaktadır. İtalya seyahati dönüşü en az 3 ay daha geçerli olması şartı da aranan diğer şartlar arasındadır.

Aynı zamanda da 2 adet boş sayfa pasaportta bulunması gereken bir özelliktir. Bu şartları sağlayan pasaportlar ile vize başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

İtalya Schengen vize başvuru formu: İtalya schengen vizesini aile ziyareti amacıyla almak isteyen şahıslar başvuru formunu doldurmalıdır. Kesiksiz ve doğru olarak doldurulan form ıslak imzalı olarak konsolosluk yetkililerine diğer evraklar ile beraber verilmelidir. Eğer başvuru yapacak olan kişi 18 yaşından küçük ise bu durumda belge şahısın ebeveynleri tarafından imzalanmalıdır.

Biometrik fotoğraf: İtalya aile ziyareti vize başvururlarında evraklar ile teslim edilecek olan fotoğraflar biometrik olarak çekilmiş olmalıdır. Bu fotoğraflarda şahısın yüzünün net görülmesi gerekmektedir.

3,5 x 4,5 ölçülerinde bulunması gereken biometrik fotoğraf güncel olmalı ve en az 3 ay önce çekilmiş olması gerekmektedir. Daha önce alınan bir vize başvurusunda kullanılmamış olması da aranan diğer özelliklerdir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi bulunmalıdır.

Finansal Durumu Gösterir Belgeler: İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca İtalya Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

İtalya Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe :İtalya Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına İtalya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; İtalya aile vizesi  başvurusu yapan kişinin  meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İtalya’ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe: İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak şahıs eğer, İtalya seyahati sonrası diğer Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek ise bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

DİĞER DURUMLARDA HAZIRLANACAK EVRAKLAR

Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Kişi Devlet Dairesi Çalışanı ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

Vergi Levhası: İtalya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet Belgesi: İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin İmza sirküleri: İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi: İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

Kişi Emekli ise; Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise; Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise;Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi

Kişi Çiftçi ise;Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK KİŞİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

İtalya aile ziyareti vizesi almak isteyen şahıslar 18 yaşından küçük ise bu durumda başvurur formunu ebeveynlerinden biri ya da hangi ebeveyninde vekaleti mevcut ise onun doldurması ve imzalaması gerekmektedir. Noter onaylı orijinal muvafakatname belgesi de diğer belgeler ile beraber konsolosluk yetkililerine verilmesi gereken evraklar arasındadır.

İtalya Aile Ziyareti Vizesi S.S.S

İtalya Aile Ziyareti Vizesi Nedir?

Aile bireyleri İtalya'da oturum ve çalışma iznini sahip kişiler yakınlarını ziyaret edebilmek için İtalya Aile ziyareti vizesine başvuru yapabilir. İtalya Aile Ziyareti vizesi kısa süreli bir Schengen C tipi vizedir.

İtalya Aile Ziyareti Vizesi Nasıl Alınır?

İtalya Aile Ziyareti vizesi almak için yetkili vize başvuru merkezlerinden randevu almak gerekir. Gerekli vize evrakları tamamlanarak ve İtalya Aile Ziyareti Vize ücreti ödenerek başvuru tamamlanır.

İtalya Aile Ziyareti Vizesi Kaç Para?

İtalya Aile ziyareti vizesi konsolosluk harcı 80 Euro, vize başvuru merkezi hizmet bedeli 30 Euro'dur.

İtalya Aile Ziyareti Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İtalya Aile Ziyareti Vizesi ortalama olarak 5-7 iş gününde sonuçlanmaktadır. Bu süre hatalı veya eksik başvurularda uzayabilir.

İtalya Turistik Vize sayfamızı ziyaret ediniz.