İtalya Çalışma İzni

İtalya Çalışma İzni

İtalya Çalışma İzni

İtalya’da çalışmak amacıyla 3 aydan fazla kalmak zorunda olan şahıslar çalışma izni almak zorundadır. Bu izin çalışma vizesi başvurusu ile sonuçlanmaktadır. İtalya’ya seyahat eden kişiler aldıkları vizenin üzerinde bir süre yani 3 aydan daha fazla kalacaklar ise çalışma vizesi için başvuru yapmalıdır.

Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre vatandaşları bu vizeden muaftırlar. Ancak Türkiye de dâhil diğer ülke vatandaşları bu vizeye sahip olmak koşulu ile 3 aydan fazla İtalya’da kalabilirler. İtalya’da u<un süre kalmayı ve ikamet etmeyi planlayan şahıslar oturum izni aldıklarında İtalya’da yasal olarak yaşama ve çalışma hakkı elde etmiş sayılırlar.

Çalışma izni vizesi uzun süreli ya da D tipi olarak bulunmaktadır. İtalya çalışma izni vizesi Türkiye’de bir işi olan kişiler için çok daha kolay verilebilir.

Eğer Türkiye’de şahısın bir işi yok ise ve İtalya’da yükseköğrenim alınmışsa böylece ülkede kalarak eğitim yeterliliğine göre İtalya’da çalışma izni talebinde bulunabilinir.  Çalışma izni vizesinin kolaylıkla sonuçlanmasını sağlayacak bir unsurdur İtalya’da öğrenim görmek.

İTALYA ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR

İtalya’ya türkiye’den vize alarak giden ve orada çalışma izni almak için başvuru yapmak isteyen şahıslar için bir dizi prosedür bulunmaktadır. Çalışma izni için gerekli tüm adımlar aşağıda yer aldığı gibidir.

Bu bilgiler dikkate alınarak başvuru yapılmalı ve ret cevabı almadan çalışma izni belgesine ulaşmak esastır. Aksi halde daha sonraki başvurular da ret cevabı ile sonuçlanabilinir.

1.ADIM

İtalya çalışma izni almak isteyen şahısın İtalya’da sözleşme yaptığı işverenin İtalyan makamlarına işçi istihdamı ile ilgili yetkili mercilere başvuruda bulunması gerekmektedir. Bunlardan ilki çalışılacak olan ildeki valilik bünyesindeki Göçmenlik İçin Tek Gişe (Sportello Unico Immigrazione) ofisidir.

Bu ofis İtalya’da çalışmak isteyen yabancı şahısların işlemler ile ilgilenen yetkili mercidir. Oturum izni için başvuruda bulunulmadan önce işveren en yakındaki Göçmenlik için Tek Gişe ofisine çalışma izni için başvuruda bulunmalıdır.

Çalışan ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi bütün başvurularda sunulmalıdır. Göçmenlik İçin Tek Gişe ofisi başvuru belgelerinin incelenmesinden sonra olumlu yanıt verdiği taktirde “Nulla Osta” adındaki onayı vererek bir izin belgesi verir.

2.ADIM

Bu işlemlerden sonra çalışma iznini almak isteyen şahıs Türkiye’de bulunan İtalyan Konsolosluğu’na ve İtalyan Büyükelçiliği’ne uzun süreli vize talebinde bulunmalıdır.

3.ADIM

İtalya’da çalışma izni almak isteyen kişi italya2ya girişinden itibaren en geç 8 gün içerisinde ikametine en yakın Emniyet Müdürlüğü’ne giderek oturum izni talebinde bulunmalıdır. Bu süreye dikkat edilmelidir aksi halde bütün prosedür yeniden işleyebilir. Başvuruların olumlu sonuçlanmasına istinaden İtalya İçişleri Bakanlığına başvuruda ve bildirimde bulunulur.

İTALYA’DA TİCARİ İŞ İÇİN ÇALIŞMA İZNİ ALMA

İtalya’da ticari faaliyet göstermek isteyen şirket yetkilileri oturum ve çalışma izni için başvuruda bulunmak zorundadır. Kurulacak iş için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra en yakın İtalyan Konsolosluğu’na müracaat edilebilinir. Şirket belgelerinin yanı sıra vize işlemleri için istenen gerekli belgeler de konsolosluk yetkililerine verilmelidir.

Tüm bu işlemlerden sonra İtalyan yetkili mercileri gerekli gördükleri takdirde Lavoro Automono” adı verilen çalışma vizesine İtalya’da ticari faaliyet gerçekleştirecek olanlara vermektedir.

Diğer durumlarda olduğu gibi aynı durum ticari iş için alınacak çalışma izninde de geçerlidir. Şahıslar İtalya’ya girişinden itibaren en geç 8 gün içerisinde ikamet edilen yere en yakın olan Emniyet Müdürlüğü’ne giderek gerekli belgeleri almalıdır.

İtalya çalışıma izni alınırken büyük sorumluluk işverene düşmektedir. Ancak İtalya’daki bir işveren ile iş sözleşmesi yapmadan Türkiye’deki İtalyan Konsolosluklarına uzun süreli vize veya çalışma vizesi için başvuruda bulunmak vizenin verilme şansını azaltan bir unsurdur.

UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ ALMA

İtalya’da oturum ini almak için gerekli adımlar yukarıda sıralanmıştır. Ancak uzun süreli 1 yıl ve daha fazla süreyle oturma izni almak için bazı prosedürler farklı işlemektedir.

Şahıslar bir yıldan fazla oturum izni almak için İtalyanca kursuna katılım gibi ülkeye entegrasyon amaçlarını yerine getirdiğine dair bilgiler, çalışma ve oturum durumlarına dair enformasyonları İtalya İçişleri Bakanlığına bildirmelidirler.

Dönemsel olarak verilen çalışma izinlerinin süresi 3 ya da 6 ay olmaktadır. Bu süre en fazla 3 ay daha uzatılabilmektedir. Serbest çalışanların, yerel bir işverenin yanında çalışanlar ve aile yanında çalışanların çalışma vizeleri 2 yıla kadar geçerli olabilmektedir. İtalya çalışma izin spesifik bir pozisyonla ilgili verildiğinden pozisyon değişikliği olursa bu göçmen ofisine bildirilmelidir.

Şahıslar işini kaybettiğinde oturum izni iptal edilmez. Oturum izni süresince ülkede kalabilir ve işsiz olarak kaydedilir. İtalya’da ikamet edinilen süre boyunca oturum izni uzatılabilinir. Daha uzun süreli oturum izni ilerde İtalyan vatandaşlığına geçişi de getirebilir. İtalya’da çalışabilmeniz için tüm bu başvuru prosedürlerinin yanında meslek, eğitim derecesi  ve İtalya’daki istihdam ihtiyacı önem arz edecektir.

ÇALIŞMA İZNİNDE AİLE BİRLEŞİMİ

İtalya’da çalışma amaçlı giden şahıslar ailesini yanına almak isteyebilir. Bu durumda bütün aile bireyleri için başvuruda bulunulmalıdır. Eşin mesleğine göre ülkede çalışma izni alma fırsatı verilebilir. Ancak bütün aile İtalya vatandaşı olmak için başvuruda bulunursa ülkeye adaptasyon ve İtalyanca dil yeterliliğinin ölçüldüğü testlere tabi olabilmektedirler.

İtalya’da ikamet eden şahısların başka ülkelerde yaşayan aile yakınlarını İtalya’ya getirmek suretiyle vize almak için Valilik/Göç için Tek Gişe ofisine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Göç için Tek Gişe Ofisi aile birleşimi izin belgesini (Nulla osta) Türkiye’deki ilgili konsolosluğa göndermektedir. İtalya’da oturma iznine sahip çalışanın Türkiye’de yakınları İtalya aile birleşimi vizesi için gerekli evrakları hazırlayarak ikamet ettikleri bölge görev alanı içinde olan İtalya konsolosluğuna giderek başvuruda bulunmalıdır.

İtalya Oturma İzni Şartları

İtalya oturma izni şartları, ikametgah adresi ve kira sözleşmesi üzerinden belgelerin ıslak imzalı olarak göçmenler bürosuna verilmesidir. Çalışma izni veya öğrenim amaçlı İtalya’da bulunan adayın, emniyet müdürlüğünden oturma izni için belge alması prosedür şartıdır. Oturma vizesi işlemleri için eksiksiz evrak, başvuru harç bedeli ve ikamet talep edilecek bölgenin belediyesinden de alınacak belge göçmenler bürosuna verilmelidir.

İtalya'da Yaşamak İçin Ne Yapmalı?

İtalya’da yaşamak için aile birleşimi vizesi, eğitim vizesi veya çalışma vizesi alabilirsiniz. İtalya’da oturma izni ve çalışma izni alarak yasal yollarla kalmanız sağlanmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’de iltica yoluyla da İtalya’ya gitmek mümkündür. İtalya’da yaşamak için çalışma şartları, eğitim şartları ve evlilik yoluyla kalma şartları dikkate alınmalıdır.

İtalya Vize İşlemleri

İtalya’da vize işlemleriniz için öncellikle Konsolosluk üzerinden başvuru yapmanız ve vize başvurusu sırasında eksiksiz evrak vermeniz gerekir. D tipi 190 günlük vize formu veya C tipi 90 günlük vize formu doldurularak, İtalya’da kalmak isteme nedenininiz, turistik, iş, ticari, eğitim ve aile ziyareti amaçlıyla belirtmeniz gerekmekte, konsolosluk onayından geçerek seyahatinize izin verilmektedir.

3 Comments

  1. Bayram YILDIZ 16 Nisan 2021
  2. Bayram YILDIZ 25 Nisan 2021
  3. Nuray 2 Haziran 2021

Give a Comment

Call Now ButtonAcil Vize