İtalya Turistik Vize

İtalya turistik vize ücreti

İtalya Turistik Vize

İtalya’ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden diğer ülke vatandaşları vize başvurusunu İtalya Konsoloslukluları’na yapmalıdır. İtalya seyahatindeki amacı belgeler ve evraklar ile ispat etmekle de yükümlüdürler.

Bu anlamda bütün şartları sağlayan ve eksiksiz evraklarını sunan şahısların İtalya vizesi konsolosluk yetkilileri tarafından belirli bir süre için verilir. İtalya turistik vizesi de bu seyahat amaçlarındandır. İtalya turistik vizesi almak isteyen şahıslar Türkiye’de bulunan İtalya konsolosluk ve Büyükelçilik yetkilerine başvuru yapabilir ve istenilen belgeleri hazırlayıp randevu gününde sunabilirler.

İtalya konsolosluk yetkilileri gerek gördüğü taktirde ek evrak isteme talebinde bulunabilir. Bu vizenin sonucunun başarılı olabilmesi için önemlidir. Hiçbir detayı atlamadan bütün bilgileri inceleyen yetkililer 180 gün süreli İtalya turistik vizesini şahıslara verebilirler.

İTALYA TURİSTİK VİZE BAŞVURU EVRAKLARI

İtalya turistik vize başvurusu yapacak olan kişiler konsolosluk yetkililerin istediği aşağıda yer alan evrakları eksiksiz ve doğru olarak doldurmak zorundadır. Evraklarda sahtecilik veya yanlış bilgi bulunması bunun tespiti halinde yetkililer vize başvurusunu ret ile sonuçlandırır.

Bu ret cevabı diğer vize başvurularında şahısların karşısına çıkabilecek pürüzlerdir. Diğer ülkelerin vizelerini alırken de ret cevabı alınmansa sebebiyet verebilir. Bu nedenle şahıslar İtalya turistik vize başvurularını yaptıktan sonra evrakları teslim etme aşamasında belgelerini hazırlarken bütün evraklarını eksiksiz ve tam olarak hazırlamalıdır. Gerekli evraklar diğer vize başvurularında olduğu gibi genel itibariyle şöyledir;

Pasaport: Yırtık ve eskimiş pasaportlar kabul edilmemekle beraber 10 yıldan eski olmaması şartı da aranmaktadır.

İtalya Schengen Vize Başvuru Formu: İtalyanca ve İngilizce olarak doldurulacak form doğru bilgiler içermeli ve tükenmez kalem ile doldurulmalıdır.

Biometrik Fotoğraf: 2 adet biometrik fotoğraf 3,5 x 4,5 ölçülerinde ve yüzün net  görülebileceği şekilde çekilmelidir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: :  İtalya turistik vizesi başvurusunda bulunan kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi bulunmalıdır.

Finansal Durumu Gösterir Belgeler: İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca İtalya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

İtalya Vize Dilekçesi: Turistik vize başvurusunda bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi tarafından hazırlanmış olan belge ıslak imzalı ve kaşeli olarak İtalya Konsolosluğu’na ve Büyükelçiliği’ne verilmelidir.

Bu evrakları eksiksiz tamamlayan kişiler turistik vizelerini alabilmek için seyahatlerinin sadece turistik gezi amacıyla yapıldığını ispatlamalıdır. Bu ispatı sağlayabilen belgeleri sunmak gerekmektedir. Böylece vize başvurusu ret cevabı almayabilir.

Kişinin Bağlı Bulunduğu Kuruma Ait Bilgileri Doğrulayan Belgeler

 • Vergi levhası – İtalya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren vergi levhası
 • Faaliyet belgesi – İtalya vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.
 • Şirketin imza sirküleri – İtalya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.
 • Şirketin ticaret sicil gazetesi – İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.
 • Kişinin Çalıştığını Gösterir Belgeler
 • İtalya vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

Seyahat Amacını ve Gidilecek Ülkeyi Destekleyen Bilgi Belgeleri

 • İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İtalya’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. İtalya vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.
 • İtalya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.
 • İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Almanya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.
 • İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İtalya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.
 • İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İtalya’ da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İtalya’ da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.

Kişi Emekli ise,

Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,

Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,

Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar;

 • Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.
 • Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi
 • Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.
 • Pasaport fotokopileri, İtalya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri

İTALYA VİZE DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

İtalya turistik vizesi almak için İtalya Konsoloslukları’na başvuru yapan ve yukarıda belirtilen evrakları hazırlayan şahıslar bu evraklara ek olarak vize dilekçesini de hazırlamalıdır. İtalya vize dilekçesi nasıl yazılır bunu öğrenmek başvuru sürecinin olumlu sonuçlanması için önemlidir.

İtalya schengen vize başvurusunda bulunacak olan kişilerin bağlı olduğu iş yerinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına İtalya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

İtalya vize dilekçesi belirtilen kurum tarafından belirtildiği şekilde İtalya Konsolosluğu ve İtalya Büyükelçiliği’ne hitaben yazılmalıdır.  Vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İtalya’ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri vize dilekçesinde beyan edilmelidir.

Ancak yukarıda belirtilen durumlardan farklı olarak İtalya vize başvurusu yapacak olan kişi emekli ise belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir. Vize dilekçesini doğru şekilde hazırlayan kişiler yetkililere evrakları ile beraber teslim edebilirler.

İtalya Turistik Vize S.S.S

İtalya Turistik Vize Nedir?

İtalya Turistik vize Schengen C Tipi kısa süreli bir vizedir. 180 gün içinde 90 gün İtalya'ya seyahat yapmaya olanak tanıyan bir vizedir.

İtalya Turistik Vizesi Nasıl Alınır?

İtalya Turistik vizeleri yetkili vize başvuru merkezlerinden randevu alınarak alınır. Gerekli vize evrakları tamamlanmalı ve İtalya Turistik vize ücreti ödenmelidir.

İtalya Turistik Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İtalya Turistik vizesi 5-7 iş günü içerisinde sonuçlanır. Eksik ve hatalı vize evraklarının teslimi söz konusu olursa bu süre uzayabilir.

İtalya Vize Ücreti sayfamızı ziyaret ediniz.