İtalya Üniversite Eğitimi

İtalya üniversite eğitimi

İtalya Üniversite Eğitimi

İtalya dünyadan öğrencilerin eğitim görmek istedikler bir ülkedir. Dünyadan birçok ülke vatandaşı öğrenci olmak üzere eğitim amacıyla İtalya’yı tercih ediyor. Bu tercih İtalya’nın eğitimde öncü olmasını da bir sebebi sayılabilir. Birçok alanda eğitim alma fırsatı sunan İtalya öğrencilerin ilgi odağı konumunda bulunuyor.

Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından da İtalya’ya öğrenim amaçlı seyahat etmek isteyen birçok şahıs bulunuyor. Bu şahıslar gerekli yolları izleyerek mercilere yaptıkları başvurularını kısa zamanda sonuçlandırarak İtalya üniversite eğitimi için gerekli izin belgelerini alabiliyorlar.

Bu noktada tek yapılması gereken şey gereken evrakları iyi şekilde hazırlamak ve gerekli mercilere belirlenen tarihlerde ve günlerde teslim etmek olacaktır. Bu kurallara uyan vatandaşlar İtalya üniversite eğitimi almaya hak kazanabilir.

İtalya’nın çoğu devlet üniversitesi sıfatında 90 yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. Oldukça geniş bir eğitim öğretim yelpazesine sahip olan İtalya tarihsel ve kültürel geçmişinin de büyük rol oynadığı mimari tasarım ve mühendislik alanında birçok öğrencinin gözdesi konumundadır.

İtalya’da yer alan üniversiteler büyük bölümü İtalyanca olarak eğitim vermektedir. Bazı kurumlar da İngilizce olarak eğitimini verebilmektedir. Üniversitelerin ücretleri birbirinden farklılık gösterebilir ancak genel olarak yıllık eğitim bedeli 1000 ile 3500 Euro arasında yer almaktadır.

İTALYA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ BAŞVURUSU

İtalya^da bulunan üniversitelere giriş birden fazla şekilde yapılmaktadır. İtalya’da bulunan Eğitim Bakanlığı tıp, mimarlık, veterinerlik gibi bölümlere merkezi sınav ile öğrenci alımı yaparken mühendislik ve tasarım tabanlı eğitim veren fakülteler kendi özel sınavlarını düzenlemektedirler.

Öğrencilerin akademi önce veya doktora seviyesindekilerin akademik geçmişleri okullara kabul edilmelerinde önemli bir rol oynar. Bu yüzden birçok üniversitede bazı bölümlere girmek için sınav sistemi uygulanmaz ve akademik kariyerlerindeki başarı bir ölçüt olarak alınır.

Türkiye’den İtalya üniversitelerine girmek suretiyle başvuru yapan kişilerin konsolosluk yetkililerine sunduğu evrakların geçerli sayılabilmesi için Türkiye’de yapılan üniversite sınavından barajı geçer not almış olması gerekmektedir.

İtalyan üniversitelerinin bağlı olduğu kuruluş Üniversite ve Bilimsel – Teknolojik Araştırmalar Bakanlığıdır. Üniversiteler bu bakanlıktan eğitimi iznine sahip olarak, aynı zamanda bakanlık tarafından da denetime tabi tutulmaktadırlar.

İtalya’ya üniversite eğitimi için gidecek kişiler şunu bilmelidir ki İtalya’da ön lisans eğitim süresi 3 yıldır. Üniversiteler kredi sistemine göre puanlama yapmaktadır ve her bir yıl için bir öğrencinin kredi yükü 60 kredidir.

Bu süre 1500 saate denk gelmektedir. Öğrencilerin yeterli kredi notuna erişebilmeleri için sınavlarından yeterli not ile geçmeleri gerekmektedir.

Üniversitelerin not sistemi 0 ile 30 arasındadır. Bir dersi geçmek için öğrencinin en az 18 alması gerekmektedir. 3 yıllık üniversite ön lisans eğitimi süresince öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

İtalya Üniversite Eğitimde Uygulanan Programlar

İtalya’da üniversite okumak üzere seyahat etmek isteyen şahıslar yukarıda sayılan şartları da yerine getirmek zorundadır. Bunlara ek olarak ise üniversite sınavından baraj notunu geçer not alan şahıslar İtalya üniversite eğitimi almak için başvuruda bulunabilirler.

Bu şartları sağlayan kişiler İtalya’da eğitim alacakları zaman 4 temel programa tabi tutulur. Bu programlar bütün üniversitelerde uygulanan temel programlardır.

Lisans eğitimleri gidilen fakülteye göre 4 ya da 5 yıl olarak değişmektedir. Örneğin tıp ve türevi bölümler 6 yılı sürebilmektedir. Lisans öğrencilerinin mezuniyet için 180 krediyi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktora programları yine araştırma programının niteliğine göre 2 ila 5 yıl arasındadır. Bu programlarda uygulamalı eğitime ağırlık verilir ve genel itibariyle bu programlara sınırlı sayıda öğrenci kabul edilir.

Doktora araştırma programlarını tamamlayan öğrenciler 2 yıl daha eğitim almaya devam ederek Doktor unvanını almaya hak kazanırlar.

Temel programlar ise şöyledir;

 • Corsi di Diploma Universitario (Önlisans programı)
 • Curso di Laurea (Lisans programı)
 • Curso di Laurea (Doktora araştırma programı)
 • Corsi di Laurea Specialistica (Doktora programı)

İTALYA ÜNİVERSİTELERİ İÇİN TÜRK ÖĞRENCİLERİN DENKLİK İŞLEMLERİ

İtalya’da üniversite eğitimi için başvuru yapan kişiler ön kayıt ile işlemlere başlamalıdır. Ön kayıt işlemleri Türkiye’de Nisan haziran aylarında İtalya Başkonsolosluk Okul bölümüne yapılmaktadır. Ancak İtalya üniversitelerinin Türkiye’de alınan bazı diplomaları tanıma durumu vardır. Bu duruma ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Diploma denklik durumu: İstanbul İtalyan Başkonsolosluk yetkilileri Türkiye’de verilen lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik belgelerini tanzim etmektedir. İtalyan üniversitelerinde eğitim almak için Türkiye’de  alınan lisans yada lisans üstü eğitimin diploması noter tasdikli ve İtalyanca olarak Kaymakamlıktan Apostil şerhi mutlak surette konulmalıdır.

Öğrencinin okumakta olduğu bölümün İtalya’daki okulda tekabül eden bölüme kaydolması; lisans eğitimi veya lisansüstü eğitim ve iş amacıyla yapılan İstanbul İtalya Başkonsolosluğuna yapılan başvurularda denklik belgesi düzenlenmektedir. İtalyan üniversitelerinin ön kayıtları her yıl Nisan ve Mayıs ayında yapılmaktadır.

En az 12 yıllık eğitim durumu: İtalya üniversite eğitimi için başvuru yapmak isteyen şahısların gittikleri fakültenin ilk senesindeki dersleri geçtiğini gösterir belgelerini yetkililere sunmalıdır. İsteyen şahıslar dilerse farklı bir bölüme geçiş sağlayabilir. Hazırlık sınıfları İtalya üniversitelerinin talep ettiği tamamlanması gereken 12 senelik eğitim kapsamında sayılmazlar.

Yeterli İtalyanca bilgisi sunumu: İtalya’da üniversite eğitim almak üzere başvuru yapan kişileri İtalyanca bilgileri İtalyan Kültür Merkezinde yapılan yazılı ve sözlü sınavlarla ölçülmektedir. Yeterli düzeyde İtalyanca bilen kişilerin başvurusu onaylanır. İngilizce okuyacak olanların ise TOEFL/IELTS sahibi olması gerekmektedir.

ÖN KAYIT İÇİN BELGELER

İtalya üniversite eğitimi için yukarıda sayılan gerekli durumları karşılayan kişiler için bir dizi hazırlanması gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları kişiler çift nüsha olarak yetkililere sunmalıdır. Her evraktan ikişer tane bulunmalıdır.  Bu evraklar sırası ile şöyledir;

 1. İtalyancaya tercüme edilmiş, noter tasdikli, Kaymakamlıktan apostilli lise diplomasının sureti.
 2. 2 vesikalık fotoğraf
 3. Modello A formu
 4. Eğitim geçmişi
 5. Evrak listesi
 6. Sigorta yaptırılacağına dair teminat beyanı
 7. En az üç sene geçerli pasaport fotokopisi

İtalya Üniversite Eğitimi S.S.S

İtalya Üniversite Eğitimi Nasıl Alınır?

İtalya'da üniversite almak isteyen kişiler İtalya Eğitim vizesi almak durumundadır. İtalya Eğitim vizesi almak için yetkili vize başvuru merkezlerine başvuru yapmak ve gerekli evrakları hazırlayarak İtalya Eğitim vizesi ücreti ödemek gerekir.

İtalya Eğitim Vizesi Ücreti Ne Kadar?

İtalya Eğitim vizesi ücreti 80 Euro İtalya konsolosluk harç ücreti ve 30 Euro yetkili vize başvuru merkezi hizmet bedelinden oluşur.

İtalya Erasmus Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Erasmus vize başvurusu yapılan konsolosluğa göre değişiklik göstermektedir. Avrupa üzerinden yapılan başvuru süreci konsolosluk takviminin yoğunluğuna göre 15 iş günü ile 30 iş gününe kadar uzayabilir. Vize başvuru işlemleri mutlaka 4 hafta önceden yapılarak, vize seyahat takvimine göre düzenlenecek şekilde işleme alınmalıdır.

İtalya Erasmus vizesi sayfamızı ziyaret ediniz.