İtalya Vatandaşlığı İşlemleri

İtalya vatandaşlık işlemleri

İtalya Vatandaşlığı İşlemleri

İtalya’da vatandaşlığı bulunmayan kişiler İtalya vatandaşlığı alabilirler. Bu kanun İtalya’da 1992 yılında çıkmıştır. Belirli teamülleri yerine getiren ve taşıyan şahıslar çifte vatandaşlık alabilirler. İtalya vatandaşlığı kan bağı ülkesine dayanarak her iki ebeveyni de İtalyan olan çocukları İtalya vatandaşı olarak kabul etmektedir.

İtalya topraklarında doğmuş kişinin otomatik olarak vatandaş kabul edilmekle birlikte, eğer doğan kişinin anne babası bilinmiyorsa veya bu kişiler kendi devletlerinin yasalarına uygun şekilde kendi vatandaşlıklarını çocuklarına geçiremiyorsa çocuk İtalyan vatandaşı sayılabilir. Evlat edinme durumlarında, çocuk evlat edinildikten sonra 5 yıl süreyle İtalya’da ikamet ediyorsa, vatandaşlık talebinde bulunulabilir.

İtalya vatandaşlığı talebi bir dilekçe ile müracaat edilerek başlatılmaktadır. Vatandaşlık talebinde buluna kişi ikinci dereceye kadar bir İtalya vatandaşının akrabası ise, belli bir süre İtalya’da yaşayarak İtalya silahlı kuvvetleri bünyesinde görev yaptıysa, İtalya devleti için yurt içinde dışında çalıştıysa ve reşit olmadan 2 yıl boyunca İtalya’da ikamet ettiyse İtalya vatandaşlığı talebinde bulunabilir. Ayrıca reşit olana kadar İtalya’da kesintisiz şekilde ikamet eden çocuklar da vatandaşlık kazanabilir.

İTALYA VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU

İtalya vatandaşlığına başvuru değişik sebepler ile yapılmış olabilir. Evlilik sebebi ya da 5 yıldan fazladır İtalya’da ikamet ediyor olmak İtalya vatandaşlığına başvurur yapmak için geçerli sebeplerdir.

Sadece şahısların belgeler ile bu durumları ispat etmesi gerekmektedir. Sonrası İtalya yetkililerine bırakılır ve gerekli görüldüğü halde vatandaşlık işlemleri onaylanabilinir. Onaylandıktan sonra sadece İtalya vatandaşı olarak kalmak istenirse kendi ülkenin vatandaşlığından çıkılabilir.

Bu tek ülke vatandaşlığıdır ve vazgeçilen ülkenin bütün hakları da yanmış sayılır. Ancak çifte vatandaşlık için başvurur yapılırsa iki ülke vatandaşı sayılabilinir.

Bu sayede iki ülkenin ekonomik toplumsal haklarından faydalanılabilinir. İtalya vatandaşlık başvurusu yapmak için bazı gerekli evraklar vardır. Bu evraklar aşağıda belirtildiği gibi hazırlanmalı ve gerekli mercilere ulaştırılmalıdır.

Kısa sürede vatandaşlık başvurusu için ret ya da kabul cevabı tarafınıza iletilecektir. Sadece evrakları iyi hazırlamak ve doğru bilgiler sunmak önemlidir. Aynı zamanda vatandaşlık için gerekli süre olan 5 yıl ikamet ediyor olmak şartını da sağlamak gerekmektedir.

İTALYA VATANDAŞLIĞINA BAŞVURU EVRAKLARI

İtalya vatandaşlığına başvuru evrakları beyana tabi evraklar ve beyana tabi olmayan evraklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu evraklardan birinin eksik ya da olmaması durumunda vatandaşlık işlemleri ret edilecektir. Bu yüzden aşağıda yer alan evrakları belirtildiği şekilde hazırlamak gerekmektedir. Evraklarda yanlış bilgi bulunması da işlemlerin iptal edilmesine neden olabilir. Bu yüzden bilgiler diğer sistemlerde yer alan bilgiler ile paralellik göstermelidir. İtalyan ve Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarıyla, İtalya’da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının beyana tabi belge tanzim hakkı vardır ve İtalya’daki kamu makamlarının kontrolünü ve denetimini yapabileceği verilerle sınırlandırılmıştır.

GEREKLİ EVRAKLAR

Beyana Tabi Olan Evraklar

Adli sabıka kaydı (harcı ödenmiş haliyle)

Aile kayıt tablosu (harcı ödenmiş haliyle)

Tarihe bağlı ikamet belgesi : Resmi ikamet edilen belediye sayısı birden fazla ise önceden ikamet edilen her belediye için harcı yatırılmış şekliyle ayrı belge tanzim edilmelidir. Bu belgeler toplam olarak 5 yıldır İtalya’da ikamet edildiğini kanıtlıyor nitelikte olmalıdır.

Belge veya dilekçelerin teslim edildiği tarihinden geriye son üç yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi: 740

Beyana Tabi Olmayan Belgeler

Yetkili Valilikte doldurulacak dilekçe

Nüfus kayıt belgesi: Nüfus kayıt belgesinde ad, soy ad, doğum yeri ve tarihi ile anne ve baba adı da kayıtlı olması gerekmektedir; bu belgenin İtalyancaya tercümesi ve noterden tasdik edilmesi de zorunludur.

Menşei ülke ve diğer ikamet edilen ülkelerden sabıka kaydı: AB ülke vatandaşları için bu belge şahsın beyanı ile yeterli sayılır.

Gerekli evraklar beyana tabi olan ve beyana tabi olmayan şekli ile bu şekildedir. Bu evraklar vatandaşlık başvurusu yapılırken hazırlanması gereken ve yetkililere teslim edilmesi gereken evraklardır. Bu evraklardan farklı olarak evlilikten dolayı İtalya vatandaşlığına geçiş evrakları vardır. Evlilikten dolayı yapılan vatandaşlık başvurusu için istenen evraklar değişmektedir.

EVLİLİKTEN DOLAYI İTALYA VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ

Bir İtalyan vatandaşı ile evlenen kişi İtalya vatandaşlığına geçmek isteyebilir. Bu hak İtalya hükümetince verilmiş bir haktır. Belirli süre evli kalmış olmak koşuluyla evlilik sebebiyle vatandaşlık başvurusu kabul edilebilir. Sadece verilen hukuksal bu süreyi doldurmuş olmak gerekmektedir. Evlilik tarihinden itibaren İtalya’da 6 ay resmi ikamet etmek gerekmektedir ya da yurt dışında ikamet ediliyorsa evlilik tarihinden üç sene sonra vatandaşlık talep edilebilir. Bu talebi gerçekleştirmek için şu şartları sağlıyor olmak gerekmektedir;

Vatandaşlık talebinde bulunulduğu sırada evlilik akdinin halen geçerli olması

Sabıka kaydının temiz olması

Vatandaşlık talep eden kişinin ulusal güvenliği tehdit edici bir unsur taşımaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler evlilikten dolayı İtalya vatandaşlığına geçiş sağlayabilirler.

VATANDAŞLIK TALEBİ DİLEKÇESİ

İtalya vatandaşlık talebinde bulunan kişiler dilekçelerini İtalya’da ikamet ediyor ise İtalya İçişleri Bakanlığı’na hitaben yazmalıdır. İkamet edilen şehrin valiliğine de yazılır ve sunulur. Yurt dışında ikamet eden ve İtalya vatandaşlığına geçmek isteyen şahıslar ilgili İtalyan Konsolosluğu’na hitaben dilekçesini yazmalı ve sunmalıdır. Vatandaşlık talebi dilekçesi İtalyanca olarak yazılmalıdır. İtalyanca yazılmayan vatandaşlık talebi dilekçeleri kabul edilmemekte ve dikkate alınmamaktadır.

NATÜRALİZASYON VE İTALYA VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ

Yukarıda sayılan durumlara ek olarak İtalya vatandaşlığına geçiş hakkı bulunan diğer kişiler de natüralizasyon uygulamasına girenler için geçerlidir.

Bu uygulamaya girmeye hak kazanan kişiler İtalya’da 10 yıl boyunca resmi olarak ikamet eden, finansal durumu yeterli olan, sabıka kaydı olmayan, bazı durumlarda vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından vazgeçenler vatandaşlık talebinde bulunabilmekle birlikte, talepte bulunan kişi bu kriterlerin tümünü karşılamalıdır. Kendi ülkesinin vatandaşlığından vazgeçme durumu söz konusudur.

İtalya vatandaşlığına geçme dilekçesi İtalya Cumhurbaşkanlığına hitaben yazılması ve ikamet edilen ilin Valiliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

İtalya Vatandaşlığı S.S.S

İtalya Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

Bazı ülkeler vatandaşlık için ücret alırken bazıları almamaktadır. Veya bazı ülkeler bir sezon ücret alırken bir sezon almamaktadır. İtalya’da vatandaşlık için belli bir ücret talep etmektedir. Ancak değişiklik göstereceği için internet siyesinden güncel fiyata bakmalısınız.

Evlilik Yoluyla İtalyan Vatandaşlığı Mümkün Müdür?

Vatandaşlık almanın en kolay yollarından biri de evlilik yoluyla vatandaşlıktır. Bundan dolayı evlilik yoluyla İtalyan vatandaşı olmak mümkündür. İtalya Kanunlarına göre gerekli adımlar geçildiğinde vatandaşlık süreci de başlatılmış olacaktır.

İtalya Vatandaşlığı Kaç Para Oldu?

Vatandaşlık için para isteyen ülkelerden biri de İtalya’dır. Ancak vize ücretleri gibi vatandaşlık ücretleri de değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı Konsolosluk sitesi incelenebilir gerekirse arama yoluyla öğrenilebilir.