İtalya Vizesi Gerekli Evraklar (Güncel)

İtalya vize gerekli evrak

İTALYA VİZE

TURİSTİK VİZE İŞLEMLERİ

Nedir:  Avrupa’nın güneyinde yer alan İtalya’ya detaylı amaçlarla seyahat etmek isteyen pasaport sahibi Türkiye vatandaşları, alakalı konsolosluktan İtalya vizesi alabilmek durumundadır.

Kaç günlük alınabilir: En fazla 3 ay almak mümkündür. Fakat bu ilk başvuruda en fazla 1 ay olarak verilir.

Nereye Başvurulur: Resmi kurum olan vize başvuru merkezlerinden, üstelik bizim sitemizden yapabilirsiniz.

Gerekli Evraklar Nelerdir:

 • Pasaport
 • İtalya vize müracaat formu
 • 2 Adet biometrik fotoğraf:
 • Seyahat Sıhhat Sigortası Poliçesi
 • İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri
 • Banka hesap hareketleri
 • Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş maaş bordrosu
 • İtalya vizesi alabilmek isteyen çalışana ait varsa tapu ya da vasıta ruhsat fotokopileri.
 • Şirketin antetli kağıdına yazılmış İtalya’ya seyahat amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini gösterebilecek ıslak imzalı ve kaşeli dilekçe.
 • Çalışmış olduğunuz şirkete ait imza sirküleri.
 • Çalışmış olduğunuz şirkete ait son devreye ait vergi levhası.
 • Çalışmış olduğunuz şirkete ait etkinlik belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi.
 • SGK İşe Giriş Belgesi ve barkotlu SGK Hizmet Dökümü Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği Aile ve ya dost ziyareti amacıyla İtalya vizesi alacaksanız yakınlarınızın alabileceği orijinal davetiye.
 • Nüfus kâğıdı fotokopisi

TİCARİ VİZE İŞLEMLERİ

Nedir: İtalya Ticari Vizesi amacıyla lüzumlu olan evraklar kişisel, finansal ve mesleki evraklardan oluşmaktadır. Kişisel evrakları her müracaat sahibinin şahsen hazırlaması gerekirken, mesleki evraklar ise her meslek grubuna göre değişiklik göstermektedir.

Kaç günlük alınabilir: En fazla 3 ay almak mümkündür. Fakat bu ilk başvuruda en fazla 1 ay olarak verilir.

Nereye Başvurulur: Resmi kurum olan vize başvuru merkezlerinden, üstelik bizim sitemizden yapabilirsiniz.

Gerekli Evraklar Nelerdir:

 • İtalya vize müracaat formu
 • Pasaport
 • 2 sayı Biyometrik Fotoğraf
 • Nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İtalya Schengen vize müracaatında bulunacak bireyin vize talep dilekçesi
 • Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait verileri doğrulayan belgeler
 • Kişinin çalıştığını gösteren belgeler
 • İtalya’ya seyahatin amacını sahibi olan ve gidilecek bu ülkede seyahatin amacını destekleyecek bulguların gösterilmesi

Biometrik Veri Gerekli midir: Eğer birey 12 yaşını doldurmuş ise biometrik veri kaydı yani parmak izi gereklidir.

Ne Zaman Başvurmak Gerekir: Başvuru tarihi kaçsa o tarihten 30-90 gün önce başvuru yapmak gerekir.

Ne kadar Sürede Çıkar: İtalya Vizeniz 1 ile 4 hafta içinde sonuçlanır kesin bir gün söylenemez.

AİLE VE ARKADAŞ ZİYARETİ VİZE İŞLEMLERİ

Nedir:  İtalya Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi amacıyla lüzumlu olan evraklar kişisel, finansal ve mesleki evraklardan oluşmaktadır. Kişisel evrakları her müracaat sahibinin şahsen hazırlaması gerekirken, mesleki evraklar ise her meslek grubuna göre değişiklik göstermektedir.

Kaç günlük alınabilir: En fazla 3 ay almak mümkündür. Fakat bu ilk başvuruda en fazla 1 ay olarak verilir.

Nereye Başvurulur: Resmi kurum olan vize başvuru merkezlerinden, üstelik bizim sitemizden yapabilirsiniz.

Gerekli Evraklar Nelerdir:

Kişisel Evraklar: İtalya vizesi müracaat formu, pasaportta vize işlenmiş sayfaların fotokopisi vb.

Finansal Evraklar: Banka hesap dökümü, tapu, vasıta ruhsatı vb.

Mesleki Evraklar: Çalışan, işveren, çiftçi, serbest meslek sahibi, şoför, devlet memuru gibi değişik meslek gruplarına göre temin edilmesi gereken evraklar vardır.

Ek Evraklar: Schengen vize müracaatları amacıyla yapılması mecburi seyahat sıhhat sigortası, ulaşım, konaklama rezervasyonlarını ek hizmet olarak siz kıymetli yolcularımıza sunmaktayız.

Biometrik Veri Gerekli midir: Eğer birey 12 yaşını doldurmuş ise biometrik veri kaydı yani parmak izi gereklidir.

Ne Zaman Başvurmak Gerekir: Başvuru tarihi kaçsa o tarihten 30-90 gün önce başvuru yapmak gerekir.

Ne kadar Sürede Çıkar: İtalya Vizeniz 1 ile 4 hafta içinde sonuçlanır kesin bir gün söylenemez.

TRANSİT VİZE İŞLEMLERİ

Nedir: Transit vize, bir ülkeye giderken, diğer bir ülkeden transfer yapılması gerektiği durumlarda, transfer uygulanan ülkenin sınırlarından geçebilmek amacıyla dilenen kısa süreli vize türüdür. Aktarmalı uçuşlarda transfer yapılacak olan ülkenin transit vize isteyip istemediği kesinlikle denetim edilmelidir.

Nereye Başvurulur: Resmi kurum olan vize başvuru merkezlerinden, üstelik bizim sitemizden yapabilirsiniz.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

Nedir: İtalya Vatandaşlık Kanunu geçen senelerde vatandaşlığın doğumla kazanılmasına dair düzenlemeler bakımından bir kaç kez değiştirilmiştir. Doğumla eş güdümlü vatandaşlık kazanılmasına dair düzenlemeler ile ilgili buradan bilgi edinebilirsiniz

Nereye Başvurulur: Resmi kurum olan vize başvuru merkezlerinden, üstelik bizim sitemizden yapabilirsiniz.

Gerekli Evraklar Nelerdir:

 • Dil yeterlilik belgesi
 • Vatandaşlık müracaat dilekçesi
 • Varsa çocukların eğitim belgeleri
 • Varsa evlilik cüzdanı
 • Doğum belgesi
 • İşsiz ise işsizlik yardımını gösteren belge
 • Çalışıyorsa kazanç belgesi
 • Boşanmışsa mahkeme kararı

ERASMUS VİZESİ

Nedir: Erasmus, üniversite ve yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelten bir Avrupa Birliği programıdır.

Kaç günlük alınabilir: En fazla 3 ay almak mümkündür. Fakat bu ilk başvuruda en fazla 1 ay olarak verilir.

Nereye Başvurulur: Resmi kurum olan vize başvuru merkezlerinden, üstelik bizim sitemizden yapabilirsiniz.

Gerekli Evraklar Nelerdir:

 • Kişi mezunsa diploma
 • Kaşeli ve imzalı güncel öğrenci belgesi ya da transkript
 • Eğitim uygulaması sertifikası
 • Eğitim masraflarının karşılanabileceğine tarafında teminat belgeleri

Ne Zaman Başvurmak Gerekir: Başvuru tarihi kaçsa o tarihten 30-90 gün önce başvuru yapmak gerekir.

Ne kadar Sürede Çıkar: İngiltere Vizeniz 1 ile 4 hafta içinde sonuçlanır kesin bir gün söylenemez.

ÖĞRENCİ VİZESİ

Nedir: Eğitim hayatını yurt dışında sürdürmek isteyen öğrencilerin başvurması ve alması gereken vize türü olan öğrenci vizesi, yalnızca eğitim amaçlı alınan bir vizeyi ifade ediyor.

Kaç Günlük Alınabilir: 6 ile 12 ay arasında değişebilen vize alınmaktadır.

Nereye Başvurmak Gerekir: Öğrenci Vizesi için konsolosluğa ya da kaymakamlığa başvurmak gerekir.

Gerekli Evraklar Nelerdir:

 1. Biyometrik fotoğraf.
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 3. Garantöre dair
 4. Maddi hale dair
 5. Öğrenci belgesi, diploma ve transkriptler.
 6. Okul kabul mektubu.
 7. Okul ücreti ödeme dekontu

Biometrik Veri Gerekli Midir: Eğer birey 12 yaşını doldurmuş ise biometrik veri kaydı yani parmak izi gereklidir

Ne Zaman Başvurmak Gerekir: Başvuru tarihi kaçsa o tarihten 30-90 gün önce başvuru yapmak gerekir.

Ne Kadar Sürede Çıkar: İngiltere Vizeniz 1 ile 4 hafta içinde sonuçlanır kesin bir gün söylenemez.

AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ

Nedir: Aile birleşimin tarafları temelde çekirdek aileye dahil olan bireylerdir. Aile bireylerinin en az bir tanesi başka bir ülkede ise ve diğer aile bireyi ya da bireyleri yurt dışında, başka ülkede yaşayan kişinin yanına yerleşerek birlikte yaşamak istiyorlarsa aile birleşimi süreci başlamış demektir.

Kaç Günlük Alınabilir: 6 aydan fazla alınabilen bir vize çeşididir.

Nereye Başvurmak Gerekir: Konsolosluğa ya da kaymakamlığa başvurmak gerekir.

Gerekli Evraklar

 • VAF4A VizeBaşvuru Formu.
 • Güncel ve Geçerli Pasaport.
 • 1 Adet Biyometrik Fotoğraf.
 • Başvuru yaptığınız ülkenin vatandaşı değilseniz o ülkede yasal kalma izniniz.
 • Eski Pasaportlarınız.
 • Tüberküloz test sonucu.
 • Medeni durumunuzu gösterir belge.
 • Güncel Çalışma ya da Öğrenim Durumunu Gösterir Belge.

Biometrik Veri Gerekli Midir: Eğer birey 12 yaşını doldurmuş ise biometrik veri kaydı yani parmak izi gereklidir.

Ne Zaman Başvurmak Gerekir: Başvuru tarihi kaçsa o tarihten 30-90 gün önce başvuru yapmak gerekir.

Ne Kadar Sürede Çıkar: İngiltere Vizeniz 1 ile 4 hafta içinde sonuçlanır kesin bir gün söylenemez.

 Vize Reddi Nedenleri

Turistik, ticari, aile ziyareti ya da eğitim hedefi ile İtalya’ya gitmek isteyenler, ilk önce vize formunu doldurmalı ve İtalya Büyükelçiliği’nin talep ettiği birtakım evrakları hazırlamalıdırlar.

VİZE ÜCRETLERİ

Vize Türleri Vize Harç Ücreti Başvuru Hizmet Ücreti Danışmanlık Hizmet Ücreti Toplam Vize Başvuru Ücreti
Turistik Vizesi 60 Euro 30 Euro 30 Euro 120 Euro
Ticari Vizesi 60 Euro 30 Euro 30 Euro 120 Euro
Aile Arkadaş Ziyareti Vizesi 60 Euro 30 Euro 30 Euro 120 Euro
Transit Vize 60 Euro 30 Euro 30 Euro 120 Euro
Kültürel Vize 60 Euro 30 Euro 30 Euro 120 Euro
Gemici Vizesi 140 Euro
Şoför Vizesi 150 Euro
Aile Birleşimi Vizesi 120 Euro
VIP Vize 230 Euro+KDV

KONSOLOSLUKLAR

İtalya Ankara Büyükelçiliği

Adres : Atatürk Bulvarı n. 118  Kavaklıdere / Ankara

Telefon : +90 312 457 42 00

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu

Adres : Tomtom Kaptan sokak no:5 Boğazkesen caddesi, Tophane Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon : +90 212 243 10 24 / +90 212 243 10 25

İtalya İzmir Konsolosluğu

Adres: Cumhuriyet Meydani Cumhuriyet Apt. 12/3 Alsancak / İzmir

Telefon : +90 232 463 66 76 / +90 232 463 66 96

İtalya Bursa Fahri Konsolosluğu

Adres: Panayır Mahallesi, Olgulu Cad. Başaran Sokak  Diniz 2 Apt. No:2 D:1, 16250 Osmangazi / Bursa

Telefon : +90 224 234 96 82 / +90 224 233 55 14

İtalya İskenderun Fahri Konsolosluğu

Adres: Atatürk Bulvarı Ünsal Han D. 2 İskenderun / HATAY

Telefon : +90 326 613 60 91  / +90 326 613 60 92

İtalya Gaziantep Fahri Konsolosluğu

Adres: Gatem Sitesi 15. Blok No : 31/33, 27110  Şehitkamil / Gaziantep

Telefon : +90 342 238 14 28

İtalya Nevşehir Fahri Konsolosluğu

Adres: Tevfik Fikret Caddesi No.13  Ürgüp /  Nevşehir

Telefon : +90 384 341 46 88

İtalya Antalya Fahri Konsolosluğu

Adres: Eski Lara Yolu, 1513 Sokak No:11/1 Şirinyalı / Antalya

Telefon : +90 242 323 43 64  / +90 242 323 43 65

İtalya Vizesi Gerekli Evraklar (Güncel) S.S.S

İtalya Vize Evrakları Nasıl Hazırlanmalıdır?

İtalya vize evrakları hatasız ve eksiksiz olarak hazırlanmalı ve vize uzman danışmanlarının yardımı alınmalıdır. Eksik ya da hatalı vize evrakları hazırlandığında İtalya vize ret kararı verilebilir.

İtalya Vize Evrakları Nereye Teslim Edilir?

Kısa süreli İtalya vizelerinde hazırlanan vize evrakları yetkili vize başvuru merkezlerine, uzun süreli İtalya vizelerinde İtalya konsolosluklarına teslim edilir.

İtalya Vize Evrakları Nelerdir?

İtalya vize türlerine göre farklı farklı vize evrakları istenmektedir. Her vize türünde verilen ortak belgeler ise şunlardır: İtalya vize başvuru formu ve dilekçesi, Pasaport ve kimlik belgesi fotokopileri, 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus kaydı ve adli sicil belgesi, Gelir belgeleri ve banka hesap özetleri, Uluslararası seyahat sağlık sigortası, Otel ve ulaşım rezervasyon bilgileri

İtalya Vize Ret Nedenleri ve Çözümü sayfamızı ziyaret ediniz.