Türkiye’de Oturum Ve Çalışma İzni

İtalya oturum izni

Türkiye’de Oturum Ve Çalışma İzni

İtalya’da yaşayan İtalyan vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde oturum ve çalışma izni almak istiyorlar ise bir dizi prosedürü yerine getirmek ile yükümlüdür. Bu prosedürler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup İtalya’da ikamet etmek isteyen kişilerin hazırladığı bir dizi evrak ile benzerlik taşımaktadır.

Ülkeler arasındaki anlaşma ve teamüllere uygun olarak İtalya’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk ve Büyükelçilik yetkililerine başvuru yapılarak Türkiye’de oturum ve çalışma izni almak mümkündür. Sadece gerekli evrakları hazırlamak ve yetkililere teslim etmek esastır.

Bu prosedürlerden sonra İtalya vatandaşı olan şahıslar Türkiye’de oturum ve çalışma izni alabilirler. İzlenecek bir takım prosedürler aşağıda detayları ile sıralanmıştır. Bu prosedürleri gerektiği gibi uygulamak vizenin olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

TÜRKİYE’YE VİZE ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bu bilgilere ek olarak umuma mahsus pasaport sahibi şahıslar 90 gün süre ile vizeden muaftırlar. Aynı zamanda da hususi pasaport sahibi kişiler de vizeden muaf tutulurlar. Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan ve 3 aydan daha fazla süre ile ikamet etmeyi planlayan herkes bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk yetkililerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilirler.

Vize işlemlerinde oluşacak aksaklıklar sebebiyle İtalyan vatandaşlarının planlanan seyahat tarihinden en az 1 ay önce vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Türkiye’ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır. Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı, vize başvurusunun menfi sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.

Türkiye’de geçirilecek olan süreyi kapsayan genel sağlık sigortası yaptırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca da 6 ay süre içerisinde sadece 90 gün konaklama izni verilmektedir.

Bu kural Türkiye’ye seyahat edecek diğer ülke vatandaşları için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurularında, Türk dış temsilciliklerinde en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine “Kısa Süreli İkamet” başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür.

Bir diğer uyarı ise çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde iki farklı  pasaport ile ayrı ayrı 90 gün kalamayacağı yönündedir.

Çift pasaport sahibi olmak 180 gün içerisinde konaklama izni verilen 90 gün sürenin ayrı ayrı tanımlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu hususa dikkat etmek gerekmektedir.

Seyahat amaçlı 18 yaşından küçük İtalyan vatandaşının Türkiye’ye gelmesi durumunda ise  anne ve babasından ayrı ayrı imzalı muvafakatname belgeler ile beraber teslim edilmelidir.

Anne–babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise, çocuğun/çocukların velayetine sahip olduğunu ispat eden belgenin ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun vize verilir.

TÜRKİYE’DE E- VİZE UYGULAMASI

Daha önceden bandrol y ada kaşe ile verilen vizelerin yerine getirilen e- vize uygulaması sınır kapılarında geçişi kolaylaştırmaktadır.

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen şahıslar e- vize internet sitesinden başvurularını yapmak ve kredi kartı ile ücretlerini ödemek suretiyle Türkiye’ye giriş vizesini alabilirler.

Şahıslar bilgilerini girdikten ve ödemesini yaptıktan sonra vize başvurusun onaylanmasına ilişkin onay e- posta adresine gönderilmektedir. Şahısların vizeleri bu e- posta olacaktır. Başvuru sahipleri e- vizenin çıktısını alarak havayolları ve gümrük yetkililerine gösterebilirler. Bu nedenle şahısların çıktısını aldıkları e- vizesini kesinlikle kaybetmemesi zorunludur. Aksi halde ülkeye giriş sağlanmaz.

Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin İtalya’daki Türkiye temsilciliklerine mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Türkiye’de Kısa Dönem Oturum İzni Alma

Sadece bir yıl süre ile verilen kısa dönem oturma izni almak için bir takım evraklar gerekmektedir. Türkiye’de en fazla bir yıl ikamet edecek olan İtalyan vatandaşları aşağıda yer alan evrakları eksiksiz ve doğru şekilde hazırlayarak İtalya’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk yetkililerine teslim etmelidir.

Kısa sürede oturum izni için sonuç alınabilinir. Daha sonra isteğe balı olarak bu süre bitmeden oturum izni uzatmak üzere Türkiye’de yer alan yetkili mercilere başvuru yapılabilinir. Türkiye’de kısa dönem oturum izni almak üzere hazırlanacak bir takım evraklar şöyledir;

 1. Oturma izni başvuru formu
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 3. Dört adet vesikalık fotoğraf
 4. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 5. Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 6. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 7. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 8. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 10. Özel sağlık sigortası

İtalya vatandaşlarından Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak kişiler bu belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmelidir.

Türkiye’de Oturum İzni Uzatma İşlemleri

İtalyan vatandaşlarından en fazla bir yıl süre ile oturum izni almış kişiler eğer bir yıldan fazla Türkiye’de ikamet edecekler ise bu süre bitmeden oturum iznini uzatmak üzere aşağıdaki belgeleri hazırlayıp gerekli mercilere teslim etmelidir.

 1. Oturma izni başvuru formu
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 3. İki adet vesikalık fotoğraf
 4. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 5. Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 6. Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
 7. İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler
 8. Geçerli sağlık sigortası

İKAMET/OTURMA İZNİNDEN MUAF TUTULAN YABANCILAR KİMLERDİR?

 1. Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar
 2. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler
 3. Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar
 4. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 5. Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 6. “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” olanlar
 7. “Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olanlar
 8. “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” olanlar
 9. Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

Türkiye’de Oturum Ve Çalışma İzni S.S.S

Oturma İzni Çalışma İzni Yerine Geçer mi?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun yirmi yedinci maddesine göre çalışma izini ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi ikamet izni yerine geçmektedir.

Oturma İzni Olan Yabancıya Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye'de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir.

Oturum İzni Nasıl Alınır Türkiye?

Oturma izni alma işlemleri online sistem üzerinden yapılmaktadır. Göç idaresinin online sitesi üzerinden e-ikamet aracılığı ile oturma izni başvuru yapılabilmektedir. Başvuruyu gerçekleştirmek için e-ikamet sayfasında bulunan “İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum” butonu kullanılmalıdır.

İtalya Oturum izni sayfamızı ziyaret ediniz.